Eenvoudige instructies om voicemail in te stellen voor LG Xpression Phone

AT&T-klanten die de LG Xpression gebruiken, moeten voicemail op de telefoon instellen voordat ze de service gebruiken. Tijdens het instellen heeft u de mogelijkheid om uw eigen persoonlijke begroeting op te nemen, een pincode in te stellen en te beslissen hoe u uw berichten wilt afspelen. Tenzij u in de toekomst wijzigingen in de voicemail wilt aanbrengen, hoeft u maar één keer de instellingen te doorlopen.

Houd de "1"-toets op uw LG Xpression ingedrukt totdat uw voicemail wordt gebeld. Luister naar de begroeting.

Voer de pincode in die u voor uw voicemail wilt gebruiken wanneer daarom wordt gevraagd. U kunt een code van maximaal 15 cijfers gebruiken.

Voer de pincode opnieuw in om deze te bevestigen. Schrijf de code op en bewaar deze op een veilige plaats als u denkt dat u deze in de toekomst vergeet.

Neem uw persoonlijke begroeting op wanneer daarom wordt gevraagd. Druk op de "#"-toets als u klaar bent.

Luister nog eens naar de persoonlijke begroeting. Druk op de toets "1" om de begroeting op te slaan. Druk op "2" om het opnieuw op te nemen. Luister ter bevestiging dat uw voicemailconfiguratie is voltooid.

Druk op de toets "*" om naar het hoofdmenu van uw voicemail te gaan.