Verschil tussen RAM en ROM-geheugen

Hoewel hun acroniemen vergelijkbaar zijn en beide soorten geheugen zijn, zijn RAM en ROM twee totaal verschillende soorten computerhardware en worden ze op uw computer heel anders gebruikt. Simpel gezegd, RAM wordt gebruikt voor tijdelijke bewerkingen en actieve applicaties, terwijl ROM wordt gebruikt om onveranderlijke gegevens over basisprocessen op te slaan. Als je computer een brein was, zou ROM gegevens opslaan over hoe voedsel en adem te verteren, terwijl RAM je zou helpen bij het oplossen van algebraproblemen.

Wat is RAM?

Random Access Memory (RAM) wordt gebruikt om applicatiegegevens tijdelijk op te slaan, zodat uw computerprocessor niet elke keer terug hoeft te gaan om de harde schijf opnieuw te lezen als deze informatie nodig heeft. In wezen slaan deze geheugenchips veelgebruikte gegevens op een kleinere ruimte op dan een harde schijf om deze gemakkelijker toegankelijk te maken en de verwerkingssnelheid te verhogen. Terwijl u uw computer gebruikt, bepaalt uw besturingssysteem waartoe het gemakkelijk toegang nodig heeft en verplaatst die informatie naar RAM-opslag.

Wat is ROM?

Read Only Memory (ROM) slaat essentiële systeeminformatie permanent op chips die niet door het besturingssysteem of de gebruiker kunnen worden gewijzigd. ROM slaat gegevens op over processen zoals wat er gebeurt wanneer uw computer wordt ingeschakeld of hoe deze communiceert met basisrandapparatuur zoals toetsenborden; met andere woorden, gegevens die ervoor zorgen dat uw computer op het meest basale niveau blijft werken en die niet opnieuw hoeven te worden geconfigureerd of aangepast. Zoals de naam al aangeeft, leest uw computer deze bestanden, maar brengt hij geen wijzigingen aan in de inhoud ervan.

Schaalbaarheid en impact op prestaties

RAM wordt vaak aangepast en geüpgraded op computersystemen. Als algemene regel geldt dat het upgraden of vergroten van de hoeveelheid RAM op een computer een systeem in staat stelt meer tijdelijke gegevens op te slaan en minder vaak terug te verwijzen naar het geheugen van de harde schijf, waardoor uw computer sneller toegang krijgt tot informatie en gegevens kan verwerken. Het vergroten van het computer-ROM is daarentegen zelden een punt van zorg. Upgraden van een heel basaal systeem kan meer ROM vereisen om nieuwe hightech randapparatuur te beheren, maar -- zodra enkele basisconfiguratie-elementen aanwezig zijn -- hebben verhogingen in ROM geen noemenswaardige invloed op de verwerkingssnelheid van de computer.

Tijdelijke en permanente opslag

Wanneer u uw computer uitschakelt, wordt uw RAM-geheugen schoongeveegd, waarbij de gegevens ofwel naar de harde schijf worden overgebracht of helemaal worden verwijderd. Dit soort opslag wordt vluchtig geheugen genoemd en stelt uw RAM in staat nieuwe ruimte te creëren voor nieuwe processen en toepassingen. Gegevens die op ROM zijn opgeslagen, worden daarentegen permanent geschreven en blijven op de chips, zelfs als uw computer geen stroom heeft. Wanneer u uw computer weer aanzet, verwijst uw besturingssysteem naar deze ROM-chips voor informatie over wat u moet doen.