E-mailadressen importeren vanuit Excel met Thunderbird

Door e-mailadressen op te slaan in een Excel-werkblad, blijven uw gegevens in een vorm die u in andere toepassingen kunt gebruiken of online kunt delen. U kunt bijvoorbeeld een werkblad met e-mailadressen exporteren als een door komma's gescheiden tekstbestand dat u vervolgens kunt importeren in e-mailtoepassingen zoals Mozilla Thunderbird. Het proces is snel en eenvoudig met behulp van Thunderbird's "Import"-wizard.

Stap 1

Open het Excel-werkblad met uw e-mailadressen.

Stap 2

Klik op het tabblad "Bestand" en selecteer vervolgens "Opslaan als".

Stap 3

Klik op de vervolgkeuzelijst "Opslaan als type" en selecteer vervolgens de optie "CSV (door komma's gescheiden)".

Stap 4

Klik op de knop "Opslaan".

Stap 5

Klik op de knop "OK" voor het dialoogvenster dat u waarschuwt dat het bestand onder een nieuwe naam zal worden opgeslagen.

Stap 6

Klik op "Ja" naar het volgende dialoogvenster dat verschijnt.

Stap 7

Start Mozilla Thunderbird.

Stap 8

Klik op het menu 'Extra' en selecteer vervolgens 'Importeren'.

Stap 9

Selecteer het keuzerondje met het label 'Adresboeken' en klik vervolgens op de knop 'Volgende'.

Stap 10

Selecteer "Tekstbestand (LDIF, .tab, .csv, .txt)" en klik vervolgens op de knop "Volgende".

Stap 11

Klik op de vervolgkeuzelijst in de bestandsbeheerder die momenteel "LDIF" heet en selecteer vervolgens de optie "Gescheiden door komma's".

Stap 12

Zoek het CSV-bestand dat u met Excel hebt gemaakt en klik vervolgens op de knop "Openen".

Stap 13

Gebruik de knoppen "Omhoog" of "Omlaag" totdat de volgorde van de items in het importdialoogvenster van Thunderbird overeenkomt met de volgorde van de items in uw Excel-werkblad. De eerste kolom kan bijvoorbeeld een voor- of achternaam zijn, de tweede kolom het e-mailadres en de derde kolom een ​​telefoonnummer.

Klik op de knop "OK" wanneer u klaar bent en klik vervolgens op "Voltooid".