Hoeveel straling zendt een tv uit?

Kleurentelevisietoestellen die vóór de jaren 70 zijn gemaakt, zenden een kleine hoeveelheid röntgenstraling uit, die wordt gegenereerd door de hoge spanningen in de apparatuur. Hoewel gevaarlijk, is het niet het type straling dat wordt geassocieerd met radioactieve materialen - de tv laat je niet oplichten in het donker. Moderne flatscreen-tv's gebruiken geen hoge spanningen, hoewel sommige componenten hebben die ultraviolette straling produceren. TV-makers hebben maatregelen genomen om te voorkomen dat deze straling de kijker bereikt.

Röntgenstraling

Röntgenstralen worden meestal geproduceerd wanneer elektronen tussen 20.000 en 100.000 volt een metalen doelwit raken; hoe hoger de spanning, hoe schadelijker de röntgenstralen worden. Langdurige blootstelling aan röntgenstraling veroorzaakt schade aan levende weefsels en de kwetsbare biologische moleculen die erin zitten, wat mogelijk kan leiden tot brandwonden door straling, kanker en andere schadelijke effecten. Hoewel röntgenstralen zeer nuttig zijn in medische en industriële omgevingen, vereist het veilig gebruik ervan zorgvuldige stralingsbewaking en het gebruik van loden schorten en andere beschermende uitrusting.

Ultraviolette straling

Ultraviolette straling, een onzichtbare vorm van licht met golflengten die korter zijn dan de kleur violet, is minder schadelijk dan röntgenstraling, maar kan levende wezens nog steeds schaden. De zon produceert overvloedige hoeveelheden ultraviolet licht, maar de ozonlaag in de bovenste atmosfeer van de aarde blokkeert dit. Zwarte lichten zijn onschadelijke, langgolvige vormen van ultraviolet licht; andere kunstmatige bronnen, zoals kiemdodende lampen die in ziekenhuizen worden gebruikt, produceren meer energetische, kortegolf-uv-straling die brandwonden en blindheid van de huid kan veroorzaken.

Vintage tv's

Oudere televisies vormen beelden in een groot glazen scherm dat een beeldbuis of kathodestraalbuis wordt genoemd. De CRT werkt door een elektrische hoogspanningsstroom te produceren die een fosforcoating doet gloeien. Kleuren-tv's produceren spanningen tussen 20.000 en 40.000 volt en zijn bijgevolg een potentiële bron van zwakke röntgenstraling. De röntgenstralen vormen een klein gevaar als u heel dicht bij het scherm zit. In de jaren zeventig voegden tv-fabrikanten lood toe aan het glas van de beeldbuis, waardoor de straling aanzienlijk werd verminderd en het gevaar werd weggenomen.

Flatscreen-tv's

De Liquid Crystal Displays die in sommige flatscreen-tv's worden gebruikt, creëren niet rechtstreeks licht, maar hebben een witte achtergrondverlichting nodig die het LCD-scherm vervolgens filtert en een beeld produceert. Sommige tv's gebruiken een fluorescentielamp als achtergrondverlichting; fluorescentielampen produceren enige UV die de fabrikant verwijdert met speciaal behandeld glas. Als bijkomend voordeel geeft het ultraviolet-vrije licht het LCD-scherm een ​​langere levensduur. Plasma-tv's gebruiken geen fluorescerend licht en vormen geen UV-risico; Tv's die lichtgevende diode-achtergrondverlichting gebruiken, genereren ook geen UV.