Contacten delen vanaf uw iPhone met Garmin GPS

U kunt uw iPhone gebruiken om het adres van elk contact over te brengen naar uw Bluetooth-compatibele GPS van Garmin; op deze manier hoeft u deze informatie niet elke keer handmatig in te typen als u iemand wilt bezoeken. Garmin staat het overdragen van dergelijke gegevens toe via de Smartphone Link-applicatie, beschikbaar in de App Store. Nadat je de app hebt gedownload, moet je je iPhone koppelen met je GPS-apparaat om informatie over je contacten te kunnen delen.

Uw Bluetooth-telefoon koppelen met uw GPS

Stap 1

Tik op "Instellingen" in het startscherm van je iPhone. Selecteer "Bluetooth" en zet de Bluetooth-schakelaar op Aan om de functie in te schakelen.

Stap 2

Druk op "Extra" op uw Garmin GPS, selecteer "Instellingen" en tik vervolgens op "Bluetooth". Tik op het blauwe vak naast Bluetooth en selecteer "Ingeschakeld" om Bluetooth op uw GPS in te schakelen.

Stap 3

Tik op 'Wijzigen/Toevoegen' in het Bluetooth-menu van uw GPS en selecteer 'Scannen naar apparaten'.

Selecteer uw iPhone in de lijst met apparaten die door uw GPS zijn ontdekt om de twee gadgets aan elkaar te koppelen. Voer de Bluetooth-wachtwoordsleutel in die op het scherm van uw telefoon wordt weergegeven als daarom wordt gevraagd.

Informatie overbrengen naar uw GPS

Stap 1

Download en installeer de Garmin Smartphone Link app uit de App Store op uw iPhone.

Stap 2

Start Smartphone Link op uw iPhone. Selecteer "Contacten zoeken" in het hoofdmenu en typ "OK" om de app toegang te geven tot uw contactenlijst.

Selecteer het contact wiens adres u wilt delen met uw GPS. Tik op "Verzenden" onder het adres om de informatie via Bluetooth te verzenden en druk op "OK" op uw GPS om de overdracht te bevestigen.