Een UTM invoeren in Garmin

Een Universal Transverse Mercator, of UTM, is vergelijkbaar met coördinaten voor lengte- en breedtegraad. UTM-coördinaten zijn echter nauwkeuriger dan breedte- en lengtegraad, omdat UTM's de kromming van de aarde verklaren. Veel Garmin GPS-apparaten accepteren lengte- en breedtegraadcoördinaten, evenals UTM-coördinaten, voor waypoints en bestemmingen. Voor het invoeren van een UTM in een Garmin-apparaat moet u eerst het Positieformaat wijzigen in de instellingen voor de GPS.

Stap 1

Schakel het Garmin GPS-apparaat in.

Stap 2

Tik op het pictogram "Setup" in het hoofdmenuscherm. Het scherm Instellingen wordt geopend.

Stap 3

Tik op de optie "Positie-indeling" in het menu Instellingen.

Stap 4

Tik op de optie "UTM/UPS".

Stap 5

Tik op het pictogram "Locatie". Uw locatie wordt weergegeven in breedte- en lengtegraad.

Stap 6

Vervang de breedte- en lengtegraadcoördinaten door de UTM-coördinaten in het invoervak ​​Locatie.

Stap 7

Tik op de optie "Geselecteerde locatie". De optie verandert de invoer van "Locatie (Lat/Long)" in UTM.

Tik op de optie "Opslaan". Uw locatiegegevens zijn ingevoerd met UTM-coördinaten.