Een harde herstart en herstel uitvoeren voor een iPhone

Een reset, die sommige mensen een harde herstart noemen, dwingt een iPhone opnieuw op te starten en wordt meestal uitgevoerd om een ​​vastgelopen apparaat te repareren of om technische problemen op te lossen. Als u problemen ondervindt met uw iPhone en het resetten uw probleem niet oplost, herstelt u de iPhone om deze terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Nadat het is hersteld, herstelt u uw gegevens door de iPhone te synchroniseren met een back-upbestand in iTunes op uw computer om het apparaat weer aan de gang te krijgen. Deze back-upbestanden worden gemaakt telkens wanneer u de iPhone synchroniseert met iTunes. Als u uw iPhone niet met een computer gebruikt, kunt u alle inhoud en instellingen rechtstreeks van de iPhone wissen en een back-up van iCloud herstellen.

Stap 1

Houd de knoppen "Sleep/Wake" en "Home" tegelijkertijd ingedrukt. De iPhone wordt na enkele seconden gereset.

Stap 2

Laat de knoppen los wanneer het Apple-logo verschijnt om de reset te voltooien. Als uw probleem hiermee niet is opgelost, herstelt u de iPhone.

Stap 3

Sluit de iPhone aan op uw computer en open iTunes.

Stap 4

Selecteer de naam van de iPhone in iTunes om het overzichtsscherm te openen.

Stap 5

Selecteer 'iPhone herstellen'.

Stap 6

Selecteer nogmaals "Herstellen" wanneer daarom wordt gevraagd om de iPhone terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Volg de aanwijzingen om het herstelproces te voltooien.

Stap 7

Selecteer "Back-up herstellen" aan het einde van het herstelproces om een ​​lijst met beschikbare back-ups op datum te bekijken.

Stap 8

Selecteer de gewenste back-up in het vervolgkeuzemenu.

Selecteer 'Herstellen'. ITunes laadt uw gegevens opnieuw van het back-upbestand naar uw iPhone.