Contacten exporteren vanuit BlackBerry Desktop Manager

Voor BlackBerry-bezitters is de BlackBerry Desktop Software essentieel voor het maken van back-ups en het beheren van belangrijke telefoongegevens, inclusief contacten, afspraken, foto's en video's. Afhankelijk van uw voorkeur kunt u contacten exporteren vanuit een handvol toepassingen, waaronder Microsoft Outlook en IBM Lotus Notes. Schakel de synchronisatie van Wi-Fi-gegevens op de smartphone uit voordat u contacten van uw pc naar BlackBerry exporteert. Nadat u de Wi-Fi-verbinding hebt uitgeschakeld, kunt u uw voorkeurssynchronisatie-instellingen configureren in de BlackBerry Desktop Software en de USB-kabel van het apparaat gebruiken om de contacten te synchroniseren.

Wi-Fi-gegevenssynchronisatie uitschakelen

Stap 1

Open de app Contacten op de BlackBerry.

Stap 2

Druk op de knop "Menu" en selecteer vervolgens "Opties". Selecteer desgevraagd de lijst met contacten die u wilt synchroniseren met BlackBerry Desktop Software.

Stap 3

Schakel Wi-Fi voor de gegevens uit door het vinkje naast de optie "Draadloze synchronisatie" te verwijderen of de schakelaar "Draadloze synchronisatie" op "Nee" te zetten. Afhankelijk van het BlackBerry-model zal de optie verschillen.

Druk op "Menu" en selecteer "Opslaan".

Synchronisatie-instellingen configureren

Stap 1

Verbind de BlackBerry met uw computer via de USB-kabel.

Stap 2

Start BlackBerry Desktop-software.

Stap 3

Klik op 'Organisator' in het navigatievenster en klik vervolgens op de knop 'Configureren' naast Contacten.

Stap 4

Selecteer de gewenste synchronisatiemethode in het vervolgkeuzemenu Synchronisatierichting. Als u bijvoorbeeld alleen contacten van de computer aan de BlackBerry wilt toevoegen, kiest u de optie 'Alleen enkele reis naar uw apparaat'. Om de contacten op de smartphone en de pc hetzelfde te houden, kiest u de optie "Tweerichtingsverkeer tussen uw apparaat en computer".

Stap 5

Kies de contactentoepassing die de contactinformatie bevat die u naar de smartphone wilt exporteren, zoals Microsoft Outlook of IBM Lotus Notes, en klik vervolgens op 'Configureren'.

Stap 6

Klik op het vervolgkeuzemenu "Outlook-profiel" en selecteer uw Microsoft Outlook-account. Als u contacten exporteert vanuit IBM Lotus Notes, klikt u op de knop "Bladeren" en selecteert u het bestand ".ini".

Klik op "Sluiten" en klik vervolgens op "OK".

Contacten synchroniseren

Stap 1

Klik op de knop "Organisator" in het navigatievenster.

Stap 2

Bekijk de gegevens die u vanuit de software wilt synchroniseren en zorg ervoor dat de toepassing Contacten is geselecteerd.

Klik op de knop "Sync Organizer" om de contacten automatisch naar het apparaat over te zetten.