De zone-instelling op een Sony dvd-speler wijzigen

Op Sony en de meeste andere dvd-spelers verwijst de zone-instelling naar de wereldregio waaraan het apparaat is gekoppeld. Als deze instelling is ingeschakeld, leest de speler alleen dvd's uit de geconfigureerde zone. Als u dvd's uit een andere regio wilt bekijken, moet u de zone-instelling op uw speler wijzigen. Dit wordt bereikt door een unieke codereeks op uw afstandsbediening in te voeren.

Stap 1

Zoek een knop op de afstandsbediening met een pictogram dat een hoge hoed voorstelt. Op de meeste Sony-afstandsbedieningen is dit de "magische sleutel" waarmee u toegang krijgt tot de configuratie-instellingen van uw dvd-speler.

Stap 2

Houd de knop ingedrukt totdat er een konijn op het televisiescherm verschijnt. Selecteer de modelnaam van uw dvd-speler of het bijbehorende pictogram en druk vervolgens op de knop "DVD" op uw afstandsbediening.

Stap 3

Voer "0533" in wanneer daarom wordt gevraagd en druk vervolgens op de knop "OK" om de code in te stellen.

Stap 4

Wijs knoppen 1 tot en met 5 op de afstandsbediening toe met de onderstaande codes door de instructies op het televisiescherm te volgen. Deze codes moeten in de hier getoonde volgorde worden ingevoerd:

00189, 00255, 00095, 00221, 00079

Stap 5

Druk op de knop "Eject" en druk er nogmaals op nadat de schijflade is uitgeworpen om de dvd-speler in de stand-bymodus te zetten.

Druk achtereenvolgens op de knoppen 1 t/m 5. Zodra de beperking van de zone-instelling is verwijderd, verschijnt er een melding "Succes" op uw televisiescherm.