Hoe het gegevensgebruik op Android-telefoons te controleren

Als u een beperkt dataplan hebt, vindt u hieronder de stappen om het gegevensgebruik op Android-telefoons te controleren en ervoor te zorgen dat u geen buitensporige kosten voor overdosering betaalt.

Gegevensgebruik monitoren op Android-telefoon

Omdat mobiele of mobiele gegevens zo duur zijn, geven de meeste mensen de voorkeur aan een abonnement op beperkte dataplannen.

Als u een beperkt dataplan gebruikt, is het belangrijk om het gegevensgebruik op uw iPhone bij te houden om ervoor te zorgen dat u de toegestane gegevenslimiet die door uw beperkte dataplan is ingesteld niet overschrijdt.

Gelukkig hebben de meeste Android-telefoons een ingebouwde mogelijkheid om gegevensgebruik bij te houden en u kunt deze functie gebruiken om mobiel gegevensgebruik op uw Android-telefoon te controleren.

U kunt ook een limiet instellen voor de hoeveelheid gegevens die door uw apparaat kunnen worden gebruikt en dit zorgt ervoor dat uw Android-telefoon automatisch mobiele gegevens uitschakelt, zodra de ingestelde gegevenslimiet is bereikt.

Stappen om datagebruikslimiet op Android-telefoon te controleren en in te stellen

Volg de onderstaande stappen om de limiet voor mobiel of mobiel gegevensgebruik op uw Android-telefoon te controleren en in te stellen.

1. Open Instellingen en tik op Gegevensgebruik.

2. Blader op het scherm Gegevensgebruik omlaag naar het gedeelte "Mobiel" en schakel eerst de optie voor Beperk mobiel gegevensgebruik in.

3. Voer in het pop-upvenster de maximale hoeveelheid gegevens in die door uw abonnement is toegestaan.

Opmerking: op sommige telefoons kunt u mogelijk een schuifregelaar gebruiken om Gegevenslimiet in te stellen.

4. Schakel vervolgens de optie in om me te waarschuwen voor gegevensgebruik (zie afbeelding in item 2 hierboven).
5. Voer in het pop-upvenster de gegevenslimiet in waarbij u wilt dat uw Android-telefoon u waarschuwt. Bij voorkeur moet dit aantal kleiner zijn dan de maximaal toegestane gegevenslimiet.

6. Tik vervolgens op Factureringscyclus

Opmerking: op sommige telefoons moet u mogelijk op het veld Datum tikken en vervolgens op Cyclus wijzigen tikken.

7. Wijzig in het pop-upvenster de datum zodat deze overeenkomt met de startdatum van uw maandelijks gegevensgebruikplan.

Opmerking: u kunt de 'Startdatum' vinden op uw maandelijkse telefoonrekening of u kunt inloggen op uw account en deze datum vinden in het gedeelte 'Mijn account'.

Na bovenstaande stappen te hebben geïmplementeerd, is uw Android-telefoon volledig ingesteld om het gegevensgebruik te controleren en te beperken.

Uw telefoon waarschuwt en sluit automatisch mobiele gegevens af zodra de toegestane limiet van uw dataplan is bereikt.